Zelfsturende medewerkers (Foto: Slem.org - Opdrift - Bruno Doedens)
Zelfsturende medewerkers zijn van plan om …

Hoe zou het zijn wanneer jouw medewerker naar je toe zou komen en zijn/haar verhaal zou beginnen met: “Ik ben van plan om …”?
Moet je je eens indenken wat voor impact dat zou hebben. Impact op de medewerker én op jou als leidinggevende en daarmee op het bedrijfsresultaat.
Jouw medewerker neemt de lead. Voorafgaand aan zijn/haar opmerking is er nagedacht over het waarom en hoe van het plan. De volger wordt leider.
Ideaal plaatje? In het boek: ‘Gooi het roer om’ van David Marquet, lees je wat dit zinnetje ‘Ik ben van plan om …’ voor impact heeft gehad op de samenwerking op de nucleaire onderzeeboot  waar Marquet commandant op was. Alle rangen, van laag tot hoog, werkten met deze aanpak.
Gevolg: van volgers/volgers werden de bemanningsleden leiders/leiders.
De commandant gaf eerder al duidelijk doel en richting aan en toetste nu de plannen aan het gezamenlijke belang, gaf de laatste relevante informatie, deed suggesties en gaf tips en zei GO! Iedereen blij.

Zelfsturing in jouw organisatie?

Voor veel leidinggevenden en teamleden zou dit een revolutionaire manier van werken zijn. De benodigde mate van kwetsbaarheid, durf en eigen inzicht ontbreken vaak. Wat ik zie en hoor is dat de medewerker zich in zijn/haar werk laat leiden door de vermeende verwachting van de leidinggevende. “Ik denk dat dit van mij verwacht wordt, dus ik doe het maar op deze manier”.
Het gesprek beginnen met: “ik ben van plan om …”, vraagt om voorbereiding. Je moet zelf inzicht creëren in het onderwerp, je moet je voorbereiden, belangen afwegen en stoute schoenen aantrekken. Van de leidinggevende vraagt het óók om een kwetsbare opstelling. Luisteren, geduld opbrengen en niet meteen een oordeel ventileren is voor velen vaak lastig. Zeker wanneer het betoogde plan als tegenspraak gehoord wordt en men hier apriori niet van gediend is.

In transitie naar co-creatie

In veel bedrijven en organisaties is een transitie gaande van top/down aansturing naar meer horizontaal. Samen bouwen teams aan het gezamenlijke doel. Tijdens de co-creatie maken ze gebruik van ieders vaardigheden en competenties. De instromende jonge medewerkers laten zich niet meer zomaar alles opdragen. Ze zijn mondig en willen gehoord worden. Zelfsturend werken in verbondenheid met het team past hier goed bij.

Uit ervaring weet ik dat zelfsturende teams alleen werken met zelfsturende teamleden. Mondige mensen met een eigen mening die kwetsbaar durven te zijn. Dienstbaar aan het gezamenlijke belang. Ze weten wat ze goed kunnen (of willen dat onderzoeken) en waar ze anderen voor nodig hebben. Wie wil daar geen leiding aan geven?

Leiders in beweging biedt je de bouwstenen om zelfsturende medewerkers te faciliteren en te leiden.

Genoemd boek: “Gooi het roer om” van David Marquet