Gespreksmodel - Tevoorschijn luisteren

Uniek gespreksmodel om tot de essentie te komen

Met dit unieke gespreksmodel kom je, tijdens diverse bijeenkomsten, tot de essentie van het gespreksonderwerp door gestructureerd ‘tevoorschijn luisteren’.

… in essentie

Hoe vaak komt het niet voor dat je na afloop van een teammeeting denkt: ‘zonde van de tijd, niks besloten, langs elkaar heen gepraat en ik ben niet gehoord?
Of stel: Voorafgaand aan de uitvoering van een nieuw project wil je gestructureerd alle kanten belichten en iedere betrokkene horen. Je wilt niets over het hoofd zien en wilt commitment van het team.
En hoe zou het zijn wanneer je b.v. nog zekerder zou kunnen zijn dat de nieuwe medewerker de juiste keuze is?
Of je wilt van jouw team een top team maken en zoekt een methode om ieder teamlid te horen en samen tot de essentie te komen.

Zomaar vier voorbeelden waarvoor het ‘tevoorschijn luisteren’ gespreksmodel toepasbaar is.

Waar gaat het in essentie om in jouw werk? Kun jij vertellen waar het in de kern om en over gaat in uw bedrijf of organisatie? En, denken de medewerkers hier het zelfde over of zijn er veel interpretatieverschillen? Met alle gevolgen van dien!

Met het ‘Tevoorschijn luisteren’ gespreksmodel komt je met jouw team tot de essentie van het actuele onderwerp. Iedereen wordt gehoord en alle aspecten komen aan de orde. Resultaat is een compleet verhaal als basis voor de volgende stappen in ontwikkeling.

Vier woorden: HET, IK, WIJ, ZIJ

Hanteer de vier woorden HET, IK, WIJ en ZIJ als leidraad om de essentie van jouw actuele onderwerp helder te krijgen en grondig te bespreken. En voorkom oeverloos uitweiden, langs elkaar heen praten, misverstanden, ergernissen, teleurstellingen en tijd verdoenerij.

De vier woorden HET, IK, WIJ en ZIJ dekken alle invalshoeken van ieder onderwerp. Afhankelijk van het onderwerp en het moment, kan één van de vier woorden om voorrang vragen om eerst besproken te worden.

Het gespreksmodel in het kort:

Boven dit artikel zie je de figuur van het ‘Te voorschijn luisteren’ model. Zet uw actuele woord op de … voor in essentie. Het onderwerp waar u het grondig over wilt hebben.
Diep het … onderwerp uit door je tijdens de bespreking, om beurten, te beperken tot de vier woorden en kom samen tot de essentie.
Iedere betrokkene komt over ieder woord aan het woord en wordt – niet oordelend – bevraagd ter verduidelijking. De gespreksleider bewaakt het proces en vat alles samen.
De essentie komt op tafel.

Wanneer is het ‘Tevoorschijn luisteren’ gespreksmodel te gebruiken:

Het gespreksmodel kan goed werken tijdens:

  • sollicitaties (b.v. bestuursleden, partner in business, directeur)
  • nieuwe ideeën / projecten bespreken
  • projecten uitwerken
  • plan van aanpak maken en taken verdelen
  • teambuilding / coaching
  • functioneringsgesprekken
  • mediation / conflicten beslechten


Praktijkvoorbeelden:

Voorbeeld 1 – Sollicitatie nieuwe directeur

De eigenaar van een evenementenbureau wil minder managen en meer ondernemen. De dagelijkse leiding wil hij overdragen aan een nieuwe directeur.
Tijdens de laatste gespreksronde maakt hij, onder mijn gespreksleiding, gebruik van het ‘… in essentie’ gespreksmodel.
Om beurten verhalen de sollicitant en de eigenaar over de vier woorden in het licht van het bedrijf en de functie.
Glashelder wordt duidelijk hoe beide afzonderlijk denken. Hoe denkt ieder over WIJ? WIJ als bedrijf? Wij als team? En wie zijn ZIJ? Hebben we het over dezelfde ZIJ c.q. doelgroep? Welke kansen liggen er t.a.v. ZIJ?
Het woord IK is hier de meest kwetsbare. Kwetsbaar in de zin van wat durf, wil en kan ik van mijzelf laten zien? De eigenaar en de sollicitant spelen in dit – waargebeurde – voorbeeld open kaart. Ze geven duidelijk aan waar ieder zich nog in wil cq denkt te moeten ontwikkelen voor hun functie en positie. Wat de sollicitant komt brengen aan vaardigheden en competenties maar zeker ook wat hij komt halen.
Uiteindelijk geven beide aan vertrouwen te hebben in een samenwerking. Het gespreksmodel heeft ze beide veel meer informatie verschaft dan een regulier sollicitatiegesprek dat veelal eenrichtingsverkeer is en het CV leidraad is.

In mijn rol als gespreksleider beperk ik mij tot het bewaken van het niet oordelend – over en weer – vragen stellen. Het bij de leest houden bij het woord dat aan de orde is en hier daar helpen bij het formuleren van vragen.

Voorbeeld 2 – Bedrijven willen fuseren

Twee ondernemers staan op het punt om te fuseren. Zij hebben een team om zich heen verzameld dat de voor de hand liggende taken op zich gaat nemen. Het team bestaat uit deskundigen op een bepaald vakgebied en zijn nog redelijk onbekend voor elkaar.
De ondernemers willen er voor zorgen dat de neuzen de zelfde kant op staan. Inhoudelijk en qua samenwerking. En zij willen dat men elkaar gehoord en gezien heeft.
De vier teamleden plaatsen zich om beurten op de woorden HET, WIJ, ZIJ en IK. Ieder teamlid begint zijn betoog met de zin: “Wanneer ik aan ons bedrijf denk en mij beperk tot het woord HET (etc), dan wil ik daar het volgende over zeggen”. Wanneer hij klaar is stellen de andere teamleden vragen ter verduidelijking. De gespreksleider waakt ervoor dat er geen (ver)oordelende vragen worden gesteld. 
Ieders betoog wordt kort samengevat op de flap-over.
Na afloop worden de samenvattingen doorgenomen en men buigt zich over de verschillen en overeenstemmingen.
Gevolg: de ondernemers krijgen een goed beeld van wat er leeft en wat nog duidelijker moet worden gemaakt. De teamleden hebben elkaar gehoord, kennen elkaars visie en ambities. De saamhorigheid is sterk bevordert.
In dit voorbeeld was men blij verrast met de uitkomst. Men was moe maar voldaan en toe aan de gezamenlijke volgende stap. 

Denk je dat dit model voor jou geschikt is om toe te passen, neem dan even contact op en ik licht het graag verder toe.
Een afspraak voor een korte demo is snel gemaakt.

Workshop – Tevoorschijn luisteren

Om het toepassen van dit gespreksmodel goed leren bieden wij een praktische – in-company – workshop aan.
We oefenen intensief met een herkenbare case en er is veel ruimte voor vragen.
Na afloop kunt u er mee aan de slag in uw eigen team en zul je direct de impact van ervaren.
Bel of mail voor een afspraak en een inspirerende ervaring.

Het model is mede geïnspireerd op het idee van Hans Ruijs – IMO