Ervaar de impact van een business coach / mentorGun jezelf een business coach & mentor op afroep en ervaar (weer) rust en plezier in jouw werk.

Ondernemen en/of leidinggeven is vaak eenzaam en vraagt om een onafhankelijk klankbord.
Ervaring leert dat het lekker werkt wanneer je (on)regelmatig een beroep kan doen op een onafhankelijk maar betrokken en deskundig persoon buiten jouw werk.


Business coach/mentor op afroep
biedt hiervoor een ideale oplossing:
Anders dan reguliere coaching waarbij het vaak om één coachvraag gaat tijdens een aantal sessies, bied ik je als business coach/mentor op afroep een doorlopend klankbord, spiegel en indien van toepassing een advies en hands on ondersteuning.
Het geeft rust en het helpt je echt verder.

Aanpak

  • We hebben contact wanneer en hoe jij dat wilt.
  • Tijdens onze gesprekken praten we over wat er voor jou speelt. Zowel persoonlijk als zakelijk.
  • We sluiten de gesprekken af met mijn vraag of jij weer verder kunt en wat daar anders nog voor nodig is.
  • We hebben naast persoonlijke ontmoetingen, als je wilt,  contact via telefoon, skype of mail voor ruggespraak over actuele zaken.
  • In voorkomende gevallen bied ik je praktische ondersteuning tijdens b.v. aansturen/coachen van medewerkers, sollicitatie- of functioneringsgesprekken, presentaties en als coach on the job.

Je vindt in mij een coach/mentor die …

• Met je meedenkt, maar niet met je meepraat. Op basis van ruime ondernemerservaring.
• Net als jij niet van ‘maniertjes’ en wollig jargon houdt.
• Kan verrassen, inspireren en motiveren.
• Helpt om jouw drijfveren te herkennen en gebruiken.
• Out of the box denkt en je nieuwe inzichten biedt.
• Praktische handvatten biedt en eventueel meewerkt.

Coach versus mentor Business mentor

Kort gezegd is een coach meer bewustwordingsgericht en een mentor meer ontwikkelingsgericht in zijn begeleiding.
Als senior met ruime levens- en werkervaring weet ik bewustwording en ontwikkeling in mijn begeleiding te combineren.

De combinatie coach/mentor is goed toepasbaar wanneer jij en/of jouw organisatie begeleidt wil worden bij het ontwikkelen van haar organisatie met balans tussen professie en individuele behoeften van jou en/of jouw medewerker(s).

Kostenindicatie:

Uitgaand van een langduriger traject.
Ter indicatie: mijn reguliere tarief is € 300,- excl. BTW per maand. Per maand opzegbaar.
Bovenstaand is mede afhankelijk van jouw budget.
Schroom niet om jouw financiële situatie voor te leggen. We vinden een passende oplossing.
Per ontmoeting afrekenen kan natuurlijk ook.
Exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en gebaseerd op fair use.

Heb je vragen en/of andere wensen cq verwachtingen ten aanzien van frequentie of inhoud, laat het me weten en we bespreken de mogelijkheden. Zullen we eens vrijblijvend kennismaken?


Wil je een referentie?

Bel of mail en ik breng je in contact.