Auteur: Peter Hans Mastboom

Leiderschap in 10 stellingen

Leiderschap gedefinieerd in 10 krachtige stellingen.

Toetst jouw stand van zaken in jouw leiderschapsontwikkeling:

 1. De WHY van het bedrijf kan ik verwoorden en inspireert me.

  Er was ooit een aanleiding om het bedrijf te starten. Een eerste idee en overtuiging. Iemand formuleerde en geloofde in het idee en gaf het vorm. Vorm op basis van zijn normen en ideaal beeld. Wat is de WHY van uw bedrijf en waarom inspireert die jou?

 2. Ik kan helder verwoorden waar het bedrijf, onze afdeling en ik zelf voor sta.
  Waar sta ik voor? Waar staan we voor?
  Welke waarden zijn onlosmakelijk verbonden aan mij en ons bedrijf?
  B.v. Rechtvaardigheid? Menselijke maat in bedrijfsorganisatie? Loyaliteit?
  Hoe zou jij waar jij voor staat beschrijven?

 3. Ik kan helder verwoorden waar het bedrijf, onze afdeling en ik zelf voor ga.

  Welk resultaat en doel streven/streef we/ik na? Heb je getoetst of dat voor iedere betrokkene helder is? Welke termijnen hangen hieraan? Waar staat dat na te lezen?

 4. Ik kan enthousiast duidelijk maken wat de individuele medewerker bijdraagt aan ons team en daarmee het bedrijf.

  Leidinggeven doe je aan mensen en processen. Resultaten boek je samen. Jouw mensen geloven in jou omdat ze ieder voor zich gezien en gehoord worden. Ze voelen dat ze nodig zijn. Laat jezelf hierover eens horen.

 5. Talenten, rol, invloed en positie heb ik p/p helder voor ogen.

  Om commitment te krijgen voor jouw doelen zul je de Talenten, Rollen, Invloed en Positie van je teamleden helder voor ogen moeten hebben. Dit vereist van jou dat je je echt verdiept in ieder teamlid en zijn T.R.I.P. kunt benoemen. En?

 6. Ik ben intrinsiek geïnteresseerd in de drijfveren van mijn medewerkers.

  Wat doet ieder teamlid om 7 uur uit zijn bed springen om, werk én privé gerelateerd, aan de slag te gaan? Ga bij jezelf na of je echt geïnteresseerd bent in wat de ander in beweging zet. En maak je optimaal gebruik van die motivatie?

 7. Ik kies van nature primair voor een coachende manier van begeleiden. Zowel in werk als privé.

  Bewust en authentieke leiders herken je vaak in hun dienende omgangsvorm. Jouw medewerker staat centraal in jullie gesprek. Coachend wil zeggen dat je met jouw teamlid opzoek gaat naar de voor hem meest passende antwoorden. Niet directief maar ondersteunend.

 8. Iedere medewerker is in mijn ogen eigenaar van zijn eigen taak.

  Teamleden die zich eigenaar voelen van hun taak zullen het plezierig vinden om er op aangesproken te worden. Jouw rol is richting geven en coachen. Je bent er wanneer nodig en laat los waar je kunt.

 9. Hoofd en bijzaken. Korte, middel en lange termijn zaken kan ik goed scheiden en op sturen.

  Doordat je de WHY en de stand van zaken helder hebt kunt je bij vraagstellingen hoofd en bijzaken goed scheiden. Dit moet nu. Dat doen we straks en dat kan later. Teamleden kennen hun taak en gaan aan de slag.

 10. Je mag aan mijn medewerkers vragen wat ze van mij als leider vinden. Ze zullen je eerlijk antwoorden.

  Je geeft bewust en authentiek leiding aan jouw team. Je weet waar je voor staat en gaat. Kwetsbaarheid tonen zie je als een pré. Jouw teamleden voelen zich veilig door jouw oprechte en open omgangsvorm. Je prijst ze voor repliek en eigen afgewogen initiatief. Ze geloven in je!

En?  Kun je alle stellingen bevestigend beantwoorden? Is het antwoord JA? Sluit je aan bij Leiders in beweging en help anderen net zover te komen.
Is het antwoord NEE of bijna? Ga aan de slag. We helpen je er graag bij!

En, mist er een stelling? Laat het hieronder weten. We leren van elkaar.

Zelfsturende medewerkers

Zelfsturende medewerkers (Foto: Slem.org - Opdrift - Bruno Doedens)
Zelfsturende medewerkers zijn van plan om …

Hoe zou het zijn wanneer jouw medewerker naar je toe zou komen en zijn/haar verhaal zou beginnen met: “Ik ben van plan om …”?
Moet je je eens indenken wat voor impact dat zou hebben. Impact op de medewerker én op jou als leidinggevende en daarmee op het bedrijfsresultaat.
Jouw medewerker neemt de lead. Voorafgaand aan zijn/haar opmerking is er nagedacht over het waarom en hoe van het plan. De volger wordt leider.
Ideaal plaatje? In het boek: ‘Gooi het roer om’ van David Marquet, lees je wat dit zinnetje ‘Ik ben van plan om …’ voor impact heeft gehad op de samenwerking op de nucleaire onderzeeboot  waar Marquet commandant op was. Alle rangen, van laag tot hoog, werkten met deze aanpak.
Gevolg: van volgers/volgers werden de bemanningsleden leiders/leiders.
De commandant gaf eerder al duidelijk doel en richting aan en toetste nu de plannen aan het gezamenlijke belang, gaf de laatste relevante informatie, deed suggesties en gaf tips en zei GO! Iedereen blij.

Zelfsturing in jouw organisatie?

Voor veel leidinggevenden en teamleden zou dit een revolutionaire manier van werken zijn. De benodigde mate van kwetsbaarheid, durf en eigen inzicht ontbreken vaak. Wat ik zie en hoor is dat de medewerker zich in zijn/haar werk laat leiden door de vermeende verwachting van de leidinggevende. “Ik denk dat dit van mij verwacht wordt, dus ik doe het maar op deze manier”.
Het gesprek beginnen met: “ik ben van plan om …”, vraagt om voorbereiding. Je moet zelf inzicht creëren in het onderwerp, je moet je voorbereiden, belangen afwegen en stoute schoenen aantrekken. Van de leidinggevende vraagt het óók om een kwetsbare opstelling. Luisteren, geduld opbrengen en niet meteen een oordeel ventileren is voor velen vaak lastig. Zeker wanneer het betoogde plan als tegenspraak gehoord wordt en men hier apriori niet van gediend is.

In transitie naar co-creatie

In veel bedrijven en organisaties is een transitie gaande van top/down aansturing naar meer horizontaal. Samen bouwen teams aan het gezamenlijke doel. Tijdens de co-creatie maken ze gebruik van ieders vaardigheden en competenties. De instromende jonge medewerkers laten zich niet meer zomaar alles opdragen. Ze zijn mondig en willen gehoord worden. Zelfsturend werken in verbondenheid met het team past hier goed bij.

Uit ervaring weet ik dat zelfsturende teams alleen werken met zelfsturende teamleden. Mondige mensen met een eigen mening die kwetsbaar durven te zijn. Dienstbaar aan het gezamenlijke belang. Ze weten wat ze goed kunnen (of willen dat onderzoeken) en waar ze anderen voor nodig hebben. Wie wil daar geen leiding aan geven?

Leiders in beweging biedt je de bouwstenen om zelfsturende medewerkers te faciliteren en te leiden.

Genoemd boek: “Gooi het roer om” van David Marquet

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑